Overtuiging

Wij geloven dat woonruimte een basisbehoefte is. Dat een eigen leefplek bescherming, rust en ‘eigenheid’ biedt en een voorwaarde is voor maatschappelijke balans.
Dynamic Stay creëert ruimte met ‘flexibel’ wonen als oplossing voor demografische, sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Met tijdelijke huisvesting als aanvulling op de sociale woningmarkt.

Onze rol

Dynamic Stay is de welbekende verbindende schakel tussen woonurgenten enerzijds en aanbiedende partijen van huisvesting anderzijds. Wij starten waar huisvestingstrajecten vastlopen of niet van de grond komen. Ons netwerk is uitgebreid. We kennen de vraagstukken, de markt en de spelers en weten hierin met maatwerk snel beweging te creëren op alle niveaus.

De motor

Rolf van der Meijden is de initiator en aanjager achter Dynamic Stay. Met een lange staat van dienst in flexibel werken, wonen en risicomanagement, bundelt Rolf in Dynamic Stay zijn passie voor bouwen in de breedste zin van het woord. Zijn uitgebreide netwerk, enorme dossierkennis en focus op oplossingen maken hem een dynamisch gesprekspartner op alle niveaus. Hij weet hoe de hazen lopen bij zowel de overheid als in de bouw, is van nature de verbindende factor en weet complexe projecten los te trekken en te activeren.
 
 

DYNAMIC STAY BV © Copyright 2019