Tijdelijke huisvesting vergunninghouders

De druk op de sociale woningmarkt maakt snelle reguliere huisvesting voor vergunninghouders lastig. Een snelle en succesvolle invulling van de taakstelling ten aanzien van het huisvesten van vergunninghouders blijkt moeilijk voor gemeenten en woningcorporaties. Zij vinden een oplossing in een bewezen concept voor tijdelijke huisvesting van Dynamic Stay.

Wooneenheden alleenreizende vergunninghouders

In Zevenhoven (gemeente Nieuwkoop) realiseren we begin 2017 twaalf zelfstandige en verplaatsbare wooneenheden. Deze wooneenheden worden ingezet voor het tijdelijk huisvesten van alleenreizende en/of alleenstaande vergunninghouders. Met deze aanvulling op de bestaande sociale woningvoorraad, creëren we ruimte voor gemeenten en woningcorporaties.
Op het moment dat de alleenreizende vergunninghouder wordt herenigd met nareizende familie, zal het hele gezin verhuizen naar reguliere huisvesting in de gemeente.

Maatwerk: één woonunit = twee wooneenheden

Dynamic Stay gaat altijd uit van de specifieke situatie. Aangezien met name alleenstaanden en/of alleenreizende vergunninghouders worden gehuisvest door gemeente Nieuwkoop, kiezen we voor de inzet van verplaatsbare woonunits. Deze delen we op in twee zelfstandige wooneenheden. Dus met eigen ingang, woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer per wooneenheid.
De wooneenheden vormen een volwaardige, praktische en betaalbare woonvoorziening die voldoen aan alle bouweisen hieromtrent, inclusief brandveiligheid.

Huisvestingsopgave gemeente Nieuwkoop: gezamenlijke aanpak

Logo EE Accommodations

Het project is een nauwe samenwerking tussen Gemeente Nieuwkoop, de woningstichting en Dynamic Stay, samen met EE Accommodations B.V. De gemeente zorgt voor een geschikt (bouw)kavel en Dynamic Stay, samen met EE Accommodations, heeft op basis van de specifieke huisvestingsopgave een maatwerk oplossing geboden.

Beproefd concept

Deze door Dynamic Stay en EE Accommodations toegepaste maatwerk oplossing bij gemeente Nieuwkoop, biedt ook een effectief concept voor andere gemeenten die alleenstaanden en/of alleen-reizenden willen huisvesten.
 
 

DYNAMIC STAY BV © Copyright 2019