Tijdelijke woonruimte

Dynamic Stay creëert ruimte op de woningmarkt door initiatie en realisatie van tijdelijke en betaalbare huisvesting voor woonurgenten. Hiervoor verbinden we diverse belanghebbende partijen zoals gemeenten, wooncorporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven. We zijn bekend met alle projectfasen; van initiatief en ontwikkeling, het bestemmings- en vergunningentraject tot en met de realisatie en exploitatie. Ook coördineren wij het volledige project.

Structurele oplossing

Met de realisatie van tijdelijke woonruimten geven we invulling aan wonen in een samenleving die dynamisch is en waarin flexibiliteit gevraagd en vereist is. Een grotere groep mensen heeft dringend behoefte aan betaalbare en tijdelijke huisvesting. De (sociale) woningmarkt voorziet hier (nog) onvoldoende in.

Met onze maatwerk oplossingen op het gebied van flexibel wonen (flexwonen), dragen we bij aan structurele oplossingen voor demografische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
 
 

DYNAMIC STAY BV © Copyright 2019